Test og målinger

DAI udfører kvalitetstest i henhold til de standarder vi anodiserer efter. Dvs. ISO 7599 for almindelig anodisering og MIL-PRF-8625 type III for hårdanodisering. Udover vores egenkontrol tilbyder vi test til kunder mod betaling.  


Tykkelse af anodiseringslag

Bestemmelse af anodiseringslaget tykkelse udføres med lagtykkelsesmåler, der giver resultatet med det samme. ISO 2360(My-måling). Udover egenkontrollen i henhold til standarderne udføres my
måling som stikprøvekontrol i produktionen.

Hvis kunden ønsker dokumentation for anodiseringslagets tykkelse, kan en rapport rekvireres mod betaling. Rapport skal bestilles ved ordreafgivelse.


Korrosionstest - salttågetest

DAI A/S udfører salttågetest til bestemmelse af korrosionen. Testen udføres efter ISO 9227.

 

En test kan rekvireres mod betaling.


Legeringsmåling

DAI kan bestemme legeringssammensætningen med X-Ray fluorescens spectrometer. Ved en måling bestemmes den mest sandsynlige legering, men der kan også tages en udskrift af den målte koncentration af alle legeringsstoffer. Legeringsmåleren anvendes i det daglige arbejde ved tvivlsspørgsmål.

 

Herudover kan kunderne mod betaling få tilsendt en målerapport eller blot at få oplyst legeringen uden afrapportering.

Lad os rådgive dig til
den helt rigtige løsning