Miljø og bæredygtighed

Klima og miljø er to vigtige opmærksomhedspunkter for DAI.

Vi arbejder på at finde muligheder for at genanvende vores restprodukter som ressourcer i andre virksomheder. For eksempel får vi afsat vores brugte syre til neutralisering af spildevand i en større lokal fødevarevirksomhed.

DAI arbejder langsigtet med at finde en teknologi til reduktion af tungmetaller i spildevandet. Her har vi et givtigt samarbejde med Aalborg Universitet.

Vores produktion er meget energikrævende i form af procesenergi. Derfor arbejder vi på at nedbringe energiforbruget og gå over til at bruge alternativ energi. 

DAI bruger FN's Verdensmål som pejlemærke, og vi arbejder konstant med at finde nye veje til en bæredygtig produktion, der både er til fordel for vores kunder og til gavn for kloden.

Lad os rådgive dig til
den helt rigtige løsning