Forbehandlingen inden anodisering er vigtig. Oxid laget kan sammenlignes med et gennemsigtigt glaslag, så strukturen i den rå overflade har stor betydning for det færdige resultat. Herudover er det vigtigt at emnerne er rene. Forbehandlingen kan være både kemisk og mekanisk.


Bejdsning

Bejdsning er en proces, hvor emnerne dyppes i en stærk basisk opløsning, der angriber overfladen og fjerner materiale.  

 Bejdsning har flere formål:

  • at give et mere mat udseende. Jo længere bejdsetid, jo mattere.
  • at sløre mindre ridser og skrammer samt øvrige defekter i materialet. Bejdsningen kan dog også omvendt ”fremkalde” uregelmæssigheder i materialet.
  • at give overfladen en mere ensartet overflade. Selvom der ønskes et blankt look, kan det være en fordel med en kort bejdse, der fjerner ”toppe” i materialet
  • at fjerne aluminium, så der kompenseres for opbygning af oxidlag ved anodisering. Se forklaring herunder om ”præcisionsanodisering”

DAI har to forskellige bejdsekar – en langtidsbejdse og en almindelig bejdse. Langtidsbejdsningen giver et mattere udseende og er bedre til at sløre diverse uregelmæssigheder i materialet. En bejdsning fjerner kun få my, hvorfor det ikke kan erstatte en mekanisk bearbejdning. Hvordan aluminium reagerer ved bejdsning, afhænger dog meget af legeringssammensætningen. Nogle legeringer vil vi gerne helt undgå at bejdse på.

”Præcisionsanodisering”

Vi har gode erfaringer med at tilbyde en ”præcisionsanodisering”. Dvs. at målene efter anodisering er tilnærmelsesvist de samme som inden anodisering. Vi ved hvor stor en del af oxidlaget, der lægger sig oven på materialet og det kan vi så kompensere for ved at fjerne det tilsvarende antal my i bejdsen inden anodisering. Hvis der er meget snævre tolerancer, fraråder vi dog denne fremgangsmåde.  En mulighed er at afdække huller med snævre tolerancer. Der kan også tages højde for ændring af mål ved fremstilling af emnet (Build up). Kontakt DAI for yderligere oplysninger.


Kemisk polering

Kemisk polering eller glans anodisering er en forbehandling inden anodisering, der øger glansen i metallets overflade.

Kemisk polering kan have mange forskellige udtryk, da det kan kombineres med mekanisk forbehandling - glasblæsning, slibning - og forskellige bejdsetider.  Emnerne kan efter anodiseringen indfarves på samme måde som andre anodiserede emner.

Desværre er det ikke alle emner, der er velegnede til kemisk polering. Kontakt os for yderligere oplysninger.


E-CLPS

ECLPS – et miljøvenligt alternativ til "alodine" (gulkromatering).

ECLPS er en mulighed når

  • Der ønskes en forbehandling til lakering, der øger vedhæftningsevnen og korrosionsbeskyttelsen. Fx. som alternativ til overfladebehandlinger baseret på chrome.
  • Der ønskes en overfladebehandling som er elektrisk ledende og giver korrosionsbeskyttelse.

ECLPS er - modsat anodisering - elektrisk ledende, derfor er den meget anvendelig til elektriske og elektroniske komponenter i ikke aggressive miljøer. Der kan ikke forventes en korrosionsbeskyttelse på højde med anodisering.


Mekanisk forbehandling

Polering, Glas/sandblæsning, Slibning, Trovalisering

Behandlinger der giver alt lige fra glat og blank til mat og ru overflade. Trovalisering fjerner grater, f.eks. skarpe hjørner og slører småridser. Mekanisk forbehandling er væsentlig mere effektiv end hvad der kan opnås ved kemisk bejdsning.

DAI kan kun tilbyde mekanisk forbehandling i meget begrænset omfang, men kontakt os gerne for at finde en løsning.

Lad os rådgive dig til
den helt rigtige løsning