Hos DAI lytter vi til hinanden

"Det er en fantastisk arbejdsplads. Alle har ja-hatten på. Og der er en direkte vej til ledelsen, hvis der er noget, man vil ændre".

Michel Buch har som produktionsmedarbejder været ansat hos Dansk Anodiserings Industri siden 2014.

Han beskriver arbejdspladsen som et sted med en helt bestemt ånd.

"Vi er gode til at lytte og bruge hinanden. Indstillingen er, at vi har et fælles ansvar for at få tingene til at fungere og minimere antallet af fejl, og derfor er der stor lydhørhed overfor nye ideer".

For eksempel er en ny idé fra medarbejderne i produktionen blevet taget imod med kyshånd hos ledelsen. En simpel mærkning af indkomne varer med et nummer, styrker sporbarheden og hjælper til effektiv lagerstyring. Ideen er straks implementeret.

Som arbejdsmiljørepræsentant har Michel Buch naturligvis fokus på trivsel og sikkerhed.

DAI prioriterer medarbejdernes sundhed og sikkerhed højt, og der arbejdes kontinuerligt på at forebygge arbejdsskader. Virksomheden er da også indehaver af arbejdstilsynets krone-smiley.

Michel Buch oplever, at der i høj grad er plads til at vise hensyn til den enkeltes arbejdsevne og arbejdsfunktion – både i forhold til fysisk styrke – men også psykisk robusthed. Begge dele er noget, der kan forandre sig over tid i forhold til alder og livsvilkår.

På DAI er der mulighed for fleksibel mødetid – nogle arbejder fire dage om ugen - og ved MUS-samtalerne fornemmer Michel Buch, at der fra ledelsen bliver lyttet til de individuelle ønsker.

"Virksomhedens ledelse gør meget for at holde på gode medarbejdere", lyder det fra Michel Buch.

Der er mulighed for at deltage i kurser og opkvalificering inden for alt fra læsning og matematik til truckkursus og konfliktløsning. På selve virksomheden benyttes i høj grad sidemandsoplæring ved rotation mellem de forskellige typer af opgaver.

Virksomheden prioriterer ryddelighed og struktur højt, hvilket også er med til at skabe overblik og trivsel.

Sociale arrangementer i løbet af året er også med til at skabe sammenhold og glæde ved jobbet.

Lad os rådgive dig til
den helt rigtige løsning